Wij managen samenwerking dynamiek

Wij zijn de KliQ, wij zijn verbindingsofficieren en managen de dynamiek in en tussen teams. Als diepzeeduikers onderzoeken wij welke stromingen en structuren die dynamiek veroorzaken. De harde en de zachte kant. Wij zijn daarover concreet, helder, inzichtelijk en laten het je in het hier-en-nu voelen. Liefdevol en met de vinger op de zere plek. Zo besef je waar je kansen liggen én hoe je die kunt benutten.

Zo verbinden wij de professionals en medewerkers weer met de de top van de organisatie en zetten teams in hun kracht. Dat is ons domein.

Hoe wij werken

Wij maken de patronen van communiceren in samenwerking zichtbaar en voelbaar. De non-verbale communicatie is daarvoor een effectieve invalshoek. Die liegt niet. We reflecteren op toon, houding en bewegingen als weerspiegeling van de onderstroom en de effecten daarvan op het team of de organisatie. Dat geeft handvatten en keuzevrijheid om patronen bij te stellen en creëren daarvoor herkenbare  taal.

Waar wij in geloven

In de huidige tijd geloven wij dat het van essentieel belang is om te investeren in de ontwikkeling van de betekenis van teams en organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat deze betekenis groeit wanneer het bewustzijn van intenties en identiteit groeit, en wanneer men regelmatig de manier waarop hier vorm aan wordt gegeven, kritisch bekijkt.

Zowel de structuur als de cultuur binnen deze samenwerking hebben invloed op de communicatiepatronen, die zowel de intenties kunnen ondersteunen als soms ondermijnen. Door bewust te worden van deze patronen ontstaan er mogelijkheden om ze te doorbreken, zodat de intenties van het team en de individuele leden beter worden gerealiseerd. Op deze manier krijgen teams meer betekenis en impact, terwijl de organisatie trouw blijft aan haar missie en visie.

Wij hebben gewerkt met

Drs. Lies van Aelst,

directeur NVRR

“Terwijl ze iedereen in zijn waarde laten leggen ze de vinger precies op de zere plek”.

Podcast over samenwerkingsdynamiek

In mei start de podcast serie over samenwerkinsdynamiek, gepresenteerd door de KliQ. In deze serie bespreken we de essentiële aspecten van samenwerking en hoe deze de prestaties van teams en organisaties kunnen beïnvloeden. Wij laten onze klanten en experts aan het woord over hun ervaringen.

Luister naar onze podcast serie en ontdek hoe je de samenwerking binnen jouw organisatie kunt optimaliseren en betere resultaten kunt behalen.

Ontvang de podcast automatisch

    Scroll naar boven